HOME / NEWS최대용의 베스트포토

상세

2013.07.31 K리그클래식 20R 부산전 베스트포토

2013.07.31 | VIEW : 3463

홍철

 

                                                                            2013.07.31 K리그클래식 20R 부산전 베스트포토

 

                                             

                                                                                               '빅버드를 내 품안에'

강력한 중거리 슛으로 첫번째 골은 넣은 홍철.  크게 팔을 벌려 빅버드를 품는다.  (7월 31일 부산)

 

 

 

최대용(수원삼성블루윙즈 명예기자)