Home > Team > Coaching staff
Name Seo jung won
D.O.B 1970.12.17
Office Assistant Coach
Name Lee byung keun
D.O.B 1973.1.28
Office First-Team Coach
Name Choi sung yong
D.O.B 1975.11.
Office First-Team Coach
Name Ko jong soo
D.O.B 1978.10.30
Office Goalkeeper Coach
Name Shin bum chul
D.O.B 1970.9.27